1. Ik, ondergetekende, neem vrijwillig deel aan het Nederlands Autisme Register.
  2. Ik heb voldoende informatie gekregen over de aard en het doel van het onderzoek en wat er van mij wordt verwacht (Informatie over Deelname / Veelgestelde vragen).
  3. Ik ben op ieder moment vrij om mij uit het onderzoek terug te trekken, zonder opgaaf van reden.
  4. De opslag, verwerking en rapportage van de onderzoeksgegevens en onderzoeksresultaten gebeurt onder code (zonder dat mijn naam wordt vermeld).
 

Gegevens Kind

Gegevens Ouder


Overig