Het onderzoek

Het Nederlands Autisme Register verzamelt al bijna 10 jaar informatie over autistische mensen in Nederland via online vragenlijsten. In het OMA project (Online Meten van Autisme) gaan we op een andere manier informatie verzamelen onder de volwassen deelnemers van het NAR, namelijk via online taken.
 
De online taken gaan over waarneming (zien en horen), aandacht voor emoties en het geheugen. We willen onderzoeken of volwassenen met en zonder autisme verschillen in de manier waarop ze deze taken doen. Als dit zo is, dan kunnen de taken in de toekomst mogelijk worden toegevoegd aan diagnostisch onderzoek bij volwassenen.
 
Tot op heden wordt diagnostisch autismeonderzoek onder volwassenen bemoeilijkt, omdat veel diagnostische instrumenten oorspronkelijk ontworpen zijn voor kinderen en omdat betrouwbare informatie over iemands vroege ontwikkeling vaak ontbreekt. We hopen dat de resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan beter diagnostisch onderzoek bij volwassenen.
 

De resultaten

De groepsresultaten van het onderzoek worden via de NAR website teruggekoppeld onder het kopje ‘Publicaties’. Alle wetenschappelijke artikelen zijn via de website vrij toegankelijk. Als u dat wenst, kunt u ook een individuele terugkoppeling ontvangen van uw eigen onderzoeksresultaten. U kunt dan zien hoe u sommige online taken heeft gedaan ten opzichte van andere deelnemers van het NAR. Deze terugkoppeling ontvangt u aan het einde van het onderzoeksproject, waarschijnlijk in 2023.
 
Het OMA project start in het voorjaar van 2022. Volwassen deelnemers die in aanmerking komen worden automatisch via een mail uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Deelname is uiteraard vrijwillig en dus niet verplicht. Als u besluit om mee te doen, kunt u thuis (online) meedoen aan het onderzoek. U heeft hiervoor een computer of laptop nodig.
 

De onderzoeker(s)

Heeft u vragen over OMA? Neem dan contact op via info@nederlandautismeregister.nl onder vermelding van 'OMA project'.
 
Robert Jertberg, MSc
 
  Onderzoeker(s): Robert Jertberg, MSc
 
 
  Subsidie door: ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland – Medische Wetenschappen)
 
 
Samen met: