Bedankt voor uw deelname!

Ruim 2100 deelnemers van het Nederlands Autisme Register kregen een uitnodiging voor het invullen van de online vragenlijst. Meer dan 1200 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld.


De vragenlijst van 2018 bevatte o.a. vragen over persoonlijke achtergrond, diagnose(-traject) en gezondheid. Ook zijn er een aantal vragen teruggekomen uit voorgaande jaren. Zo kunnen wij zien of er veranderingen zijn opgetreden. Hieronder kunt u zien hoeveel mensen er hebben deelgenomen per groep.  

 

Verder heeft in Nederland 22% van de bevolking een migrantenachtergrond (Bron: CBS), in het NAR slechts 11%. Om deze reden zijn wij hard op zoek naar volwassenen met autisme en ouders van kinderen met autisme met een migratieachtergrond. Samen kunnen we bouwen aan meer begrip en kansen voor kinderen en volwassenen met autisme en een migratieachtergrond. Kent u personen die zouden willen meedoen of heeft u zelf autisme en een migratieachtergrond? Meld u dan snel aan of geef onze bericht door.

Ook zijn wij doorlopend op zoek naar met autisme, ouders van kinderen met autisme, wettelijk vertegenwoordigers van mensen met autisme. Heeft u geen autisme, maar wilt u toch meedoen? Dat kan! Op deze manier kunnen wij ervaringen van mensen met én zonder autisme met elkaar kunnen vergelijken. 

Momenteel zijn wij bezig met het verwerken van de resultaten. Houd de website in de gaten voor de eerste resultaten!