Twintig thema’s voor toekomstig autisme-onderzoek

In het project ‘Onderzoeksagenda Autisme’ is in kaart gebracht waar onderzoek naar zou moeten gebeuren volgens mensen met autisme en hun naasten. Dit deden we door een korte vragenlijst in de NAR-enquête van 2018. Daarin stelden we de open vraag: ‘Waar zou, volgens u, onderzoek naar moeten gebeuren op het gebied van autisme?’. Aan het onderzoek deden 923 mensen mee: 695 volwassenen met autisme, 166 ouders en 62 wettelijk vertegenwoordigers.

Lees verder...