NAR brengt in kaart: Autisme en welbevinden

Het NAR heeft elke kwartaal een vaste plek in de Engagement met Autisme: "Nederlands Autisme Register (NAR) brengt in kaart". Engagement met Autisme is het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer: Welbevinden.

Lees verder...

Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie: Ooit nagedacht over hersendonatie?

Hersenonderzoek is essentieel om beter te begrijpen hoe onze hersenen werken en om er achter te komen wat er anders gaat in de hersenen van mensen met autisme. Het menselijk brein is zo complex dat je dat niet goed in diermodellen kunt nabootsen. Met beeldvorming (MRI) kunnen we veranderingen in vorm, volume en activiteit van hersengebieden meten, maar we zijn niet in staat om op cel- en molecuul niveau te onderzoeken wat er precies anders gaat. Hersenonderzoek is nodig om de onderliggende neurobiologische oorzaken van autisme te begrijpen.

Lees verder...

NIEUW: NAR in Engagement met Autisme

Vanaf nu heeft het NAR een vaste plek in de Engagement met Autisme. Engagement met Autisme is het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Het onderwerp van het eerste artikel is Passend Onderwijs.

Lees verder...

Onderzoeksrapport NVA enquête online

“Allemaal autisme, allemaal anders”. Zo luidt de titel van het onderzoeksrapport dat de Vrije Universiteit Amsterdam op 4 Oktober 2013 op het NVA-Autismecongres in Utrecht presenteerde. In dit rapport staan de resultaten van een grootschalig onderzoek onder mensen met autisme en hun naasten. Het onderzoek richtte zich op alle levensfasen en levensgebieden en behandelt onderwerpen als diagnostiek, begeleiding, wonen, onderwijs en werk in relatie tot autisme.

Lees verder...

Presentatie Sander Begeer op NVA congres online in te zien

De presentatie die Sander Begeer tijdens het NVA congres heeft gegeven is online in te zien. In de presentatie geeft Sander Begeer een beknopte samenvatting van de eerste resultaten van de NVA enquête en vertelt hij meer over het Nederlands Autisme Register.

Lees verder...

‘Allemaal autisme, allemaal anders’ Voorlopige resultaten uit de NVA enquête 2013

De vierde NVA-enquête, afgenomen begin 2013, is met 4.068 deelnemers de grootste NVA-enquête tot nu toe. We willen daarom allereerst alle deelnemers aan deze enquête bedanken voor hun moeite en voor de vele reacties. De verkregen gegevens bieden waardevolle informatie over het functioneren en het welzijn van kinderen en volwassenen met autisme in Nederland. Hier leest u de eerste bevindingen uit de enquête.

Lees verder...

Sander Begeer spreekt op NVA congres

In het Beatrixtheater in Utrecht vindt op 4 oktober het jaarlijkse NVA-congres plaats. Als bijzondere gast vliegt Sander Begeer vanuit Sydney, Australië terug om een presentatie te geven over de resultaten van de NVA-enquête van dit jaar en meer te vertellen over het Nederlands Autisme Register.

Lees verder...

Enquête NVA groot succes!

We kunnen nu al wel zeggen dat de enquête van de NVA met ruim 4.000 deelnemers een groot succes is. Iedereen die heeft meegedaan aan de enquête hartelijk bedankt!

Lees verder...