Kinderen met autisme gezocht!

Autisme is zeer divers en adequate ondersteuning kan veel uitmaken. Maar welke ondersteuning werkt bij wie het beste? "Door kinderen en volwassenen over langere tijd te volgen zien we veranderingen in functioneren. We onderzoeken waaraan dat ligt, en hoe we het welzijn van mensen met autisme kunnen verbeteren", vertelt Sander Begeer, universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lees verder...

Kijktip! De Monitor: Autisme

Gisteravond heeft programma De Monitor op NPO 2 aandacht besteed aan alternatieve behandelingen van autisme.

Lees verder...

Nieuwe publicaties NAR

In juli zijn er twee nieuwe studies gepubliceerd met data van het Nederlands Autisme Register.

Lees verder...

Artikel Trouw 'De versoepelde coronaregels geven onrust bij mensen met autisme. ‘De voorspelbaarheid is verdwenen’'

Voor mensen met autisme zijn de terugkerende vrijheden na de intelligente lockdown niet per se iets positiefs. Ze kunnen ook een bron van verwarring zijn. ‘Ik ben iemand die zich graag aan de regels houdt. Ze bieden ook duidelijkheid.’

Lees verder...

Academische Werkplaats Autisme: Kennis vermeerderen door kennis te delen.

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs. De Academische Werkplaats Autisme is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties, waaronder het Nederlands Autisme Register.

Lees verder...

Misdiagnoses autisme

Neuropsycholoog Vasiliki Kentrou heeft aan de hand van NAR data onderzoek gedaan naar de diagnoses die mensen met autisme hebben gekregen gedurende hun leven.

Lees verder...

Onderzoek VU “First-Year Progression and Retention of Autistic Students in Higher Education"

Zojuist is het Open Access artikel “First-Year Progression and Retention of Autistic Students in Higher Education: A Propensity Score-Weighted Population Study” online gebracht. Het zal verschijnen in het eerstvolgende nummer van Autism in Adulthood en rapporteert over de verschillen tussen studenten met en zonder autisme in hun studieverloop.

Lees verder...

Artikel Trouw 'Een psychiatrische instelling onderzocht patiënten opnieuw, en de helft van de diagnoses bleek niet te kloppen'

De helft van de patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen heeft een verkeerde diagnose, blijkt uit een wetenschappelijke studie bij zorginstelling GGNet.

Lees verder...

Artikel De Monitor '"We krijgen steeds beter beeld van autisme"'

“Tegenwoordig worden volwassenen vaker gediagnosticeerd met autisme. Eerst lag de focus alleen op kinderen, omdat het een ontwikkelingsstoornis is.” Sander Begeer, hoofdonderzoeker van het Nederlands Autisme Register, sprak met De Monitor in het kader van hun onderzoek naar autisme.

Lees verder...

'ADHD en autisme delen vergelijkbare genmutaties'

Deens onderzoek wees eind 2019 uit dat ADHD en autisme genetische varianten delen, die gelijksoortig zijn. De redactie van Balans Magazine vroeg twee experts uit de wetenschap om een reactie. Hoofdonderzoeker van het NAR, Dr. Sander Begeer geeft zijn visie op de autisme-kant.

Lees verder...