Artikel in Autisme Magazine: Autisme en extreme prikkelgevoeligheid

Het Autisme Magazine is een magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Als lid van de NVA krijg je dit kwartaalblad gratis toegezonden, als vast onderdeel van je lidmaatschap. Elk kwartaal wordt er in een artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten van het NAR, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer: Autisme en extreme prikkelgevoeligheid - Een kijkje in de hersencellen

Lees verder...

Oproep voor ouders: deelnemers gezocht tussen de 10-16 jaar

Zit uw kind vaak op de Whatsapp met de klas of vrienden?

Bij de Universiteit Leiden willen we graag kijken hoe dit Whatsapp verkeer is voor kinderen en jongeren met autisme. We zijn vooral geïnteresseerd in het gebruik van de smileys en andere gezichtjes (emoji’s) in Whatsapp.

We zoeken kinderen van 10 tot 16 jaar om mee te doen. De kinderen doen dan online via mobiel of tablet een…

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine: Waar werken mensen met autisme - en waar zouden ze het liefst werken?

Het Autisme Magazine is een magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Als lid van de NVA krijg je dit kwartaalblad gratis toegezonden, als vast onderdeel van je lidmaatschap. Elk kwartaal wordt er in een artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten van het NAR, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer: Waar werken mensen met autisme - en waar zouden ze het liefst werken?

Lees verder...

Bedankt voor uw deelname!

Ruim 2100 deelnemers van het Nederlands Autisme Register kregen een uitnodiging voor het invullen van de online vragenlijst. Meer dan 1200 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld.

Lees verder...

NVA Congres 2018

Op vrijdag 9 november zal in het Beatrix Theater in Utrecht weer het jaarlijkse NVA Autismecongres plaatsvinden. Het thema van dit jaar zal zijn Autisme in Ontwikkeling. Er zal o.a. aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van kennis over autisme en wat de diagnose betekend voor iemands ontwikkelingsperspectief. Ook zal het NAR hier aanwezig zijn. 

Lees verder...


Contactformulier tijdelijk buiten gebruik

Ons contactformulier is tijdelijk buiten gebruik. Vragen kunnen gericht worden naar info@nederlandsautismeregister.nl. Onze excuses voor het ongemak.

Lees verder...

Twee nieuwe papers gepubliceerd: Diagnostiek van kinderen met autisme in China en Nederland en seksuele indentiteit bij autisme

Op basis van NAR data zijn twee recente artikelen verschenen. Hieronder de Engelse samenvattingen van deze artikelen.

Lees verder...

Klankbordbijeenkomst ‘Onderzoeksagenda Autisme’ 2018

Afgelopen donderdag 12 juli 2018 werd een klankbordbijeenkomst gehouden in het kader van het project Inventarisatie…

Lees verder...

Nieuwe subsidie voor 5 jaar onderzoek binnen het NAR

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondersteunt het NAR de komende vijf jaar bij een uitzonderlijk groot longitudinaal onderzoek naar de samenhang tussen de leefsituatie op het gebied van wonen en vrijetijdsbesteding en het welbevinden van mensen met en zonder autisme. Het onderzoek

Lees verder...

Gezocht: (Jong)volwassenen zonder autisme

Om mensen te kunnen helpen met autisme, zijn we op zoek naar mensen zonder autisme.

Lees verder...