Nieuw artikel gepubliceerd

Op basis van NAR-data is er recent een nieuw artikel verschenen. Er is onderzocht welke factoren een rol spelen bij slapeloosheid bij mensen met autisme. Hieronder de Engelse samenvatting van dit artikel.

Lees verder...

Nieuwe blog: Mind the Gap!

Door Diederik Weve - “Doe het toch niet!” moet hij gedacht hebben, maar Sander Begeer van het Nederlands Autisme Register (NAR) sprak de woorden: “Weet je het zeker?”

Lees verder...

Individuele terugkoppeling - NAR meting 2018

Hoe ziet autisme er bij u uit, in vergelijking met andere personen met autisme? Afgelopen week kregen de deelnemers van het NAR, die mee hebben gewerkt aan de meting van 2018, hier antwoord op.

Lees verder...

NAR paneldag 2019

Een aantal deelnemers aan het NAR vult niet alleen jaarlijks de vragenlijst in, maar is ook betrokken bij het bepalen en testen van de inhoud van de vragenlijsten en de vertaalslag van cijfers naar beleid. Zij vormen samen het NAR-panel. Het panel bestaat uit ervaringsdeskundigen, ouders van kinderen met autisme (en een verstandelijke beperking) en wettelijke vertegenwoordigers van personen met autisme en een zware zorgbehoefte.

Lees verder...

NAR-rapportage 2018 staat online

De NAR-rapportage 2018 staat online. In deze rapportage vindt u de basisresultaten uit de NAR-meting 2018. Naast algemene kenmerken van de NAR-deelnemers, vindt u hierin deelrapporten met resultaten per deelnemersgroep: (1) (jong)volwassenen met autisme over zichzelf, (2) ouders/verzorgers over hun kind met autisme en (3) wettelijk vertegenwoordigers over hun naaste met autisme en een zware zorgbehoefte.

Lees verder...

NVA Congres 2018

Afgelopen vrijdag 9 november 2018 vond het jaarlijkse NVA Autismecongres plaats. Het thema dit jaar was ‘Autisme in ontwikkeling’. Tijdens deze dag werd onder meer stil gestaan bij het veertigjarig bestaan van de NVA en het vierjarig bestaan van de Academische Werkplaatsen Autisme(AWA).

Lees verder...

Het NAR heeft nu een Turkstalige webpagina!

Het NAR is aan het groeien en we bereiken steeds meer mensen. Helaas bereiken we nog onvoldoende mensen met een migratie achtergrond. In Nederland heeft volgens het CBS 22% van de bevolking één of beide biologische ouders die in het buitenland geboren, in het NAR ligt dit percentage veel lager, namelijk 11%. 

Om deze reden heeft het NAR nu webpagina in het Turks.…

Lees verder...

Even voorstellen, de nieuwe NAR ambassadeur: Vincent van Loenen

Het NAR is een unieke bron van informatie over autisme in al zijn verschijningsvormen, zowel vanuit het bredere perspectief als in persoonlijke profielen. Doordat het NAR jaarlijks gegevens verzamelt over dezelfde (groeiende) groep van deelnemers, komen er steeds meer belangrijke aspecten van het leven met autisme aan het licht.

Naast een stroom van wetenschappelijke publicaties, wil het…

Lees verder...

Nieuw artikel gepubliceerd

Op basis van NAR-data is er recent een nieuw artikel verschenen. Hierin wordt o.a. besproken dat bepaalde symptomen die bij zowel mensen met autisme kunnen voorkomen als bij mensen met ADHD, kunnen leiden tot verkeerde of late diagnoses. Hieronder de Engelse samenvatting van dit artikel.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine: Autisme en extreme prikkelgevoeligheid

Het Autisme Magazine is een magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Als lid van de NVA krijg je dit kwartaalblad gratis toegezonden, als vast onderdeel van je lidmaatschap. Elk kwartaal wordt er in een artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten van het NAR, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer: Autisme en extreme prikkelgevoeligheid - Een kijkje in de hersencellen

Lees verder...