Onderzoeksrapport NVA enquête online

“Allemaal autisme, allemaal anders”. Zo luidt de titel van het onderzoeksrapport dat de Vrije Universiteit Amsterdam op 4 Oktober 2013 op het NVA-Autismecongres in Utrecht presenteerde. In dit rapport staan de resultaten van een grootschalig onderzoek onder mensen met autisme en hun naasten. Het onderzoek richtte zich op alle levensfasen en levensgebieden en behandelt onderwerpen als diagnostiek, begeleiding, wonen, onderwijs en werk in relatie tot autisme.


Het gaat om de resultaten uit de vierde NVA-enquête, met ruim 4.000 deelnemers de grootste enquête tot nu toe. Het onderzoek is een samenwerkingsproject van de VU en de NVA.

 

Resultaten uit het onderzoek

De verkregen gegevens bieden waardevolle informatie over het functioneren en welzijn van kinderen en volwassenen met autisme in Nederland. Enkele cijfers:

  • 71% van de mensen met autisme krijgt individuele begeleiding via AWBZ, straks via gemeenten
  • 67% van de mensen met autisme ontvangt mantelzorg
  • 41% heeft behoefte aan begeleiding en behandeling die (nog) niet wordt verkregen
  • 28% van de volwassenen met autisme heeft regulier betaald werk
  • 19% van de volwassenen met autisme heeft geen structurele dagbesteding of werk
  • van die groep 'thuiszitters' heeft 63% een hogere intelligentie (IQ van 116 of hoger)

 

De aanbevelingen in het rapport worden door de NVA gebruikt in de belangenbehartiging voor mensen met autisme bij onder andere landelijke overheid, gemeenten en zorgverzekeraars.

Klik hier voor een bladerbare versie van het rapport ‘Allemaal autisme, allemaal anders’

Klik hier om het volledige rapport te downloaden (PDF, 560 Kb) ‘Allemaal autisme, allemaal anders’