Artikel in Autisme Magazine: Specifieke interesses: zorg of zegen?

Het Autisme Magazine is het vernieuwde magazine (voorheen Engagement met Autisme) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten van het NAR, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer: Specifieke interesses.


Om te kunnen begrijpen wat speciale interesses betekenen voor mensen met autisme, is het van belang om meer inzicht te krijgen in de oorsprong van die speciale interesses, in hoe ze zich ontwikkelen en wat mensen motiveert tot hun interesse. Aan 408 volwassenen met autisme die deelnemen aan het NAR stelden we vragen hierover. Via analyse van die NAR-data is nagegaan wat de voor- en nadelen van speciale interesses zijn voor volwassenen met autisme.

Lees hier meer..