Hoe ziet autisme er bij u uit, in vergelijking met andere personen met autisme? Na iedere meting wordt een deel van de resultaten individueel teruggekoppeld aan de deelnemers. In dit unieke, persoonlijke overzicht worden de individuele scores van de deelnemers vergeleken met de gemiddelde scores van alle NAR-deelnemers en die van deelnemers met vergelijkbare leeftijd en vergelijkbaar geslacht. Dit geeft een uniek inzicht in het individuele profiel ten opzichte van andere groepen autistische deelnemers. In de afgelopen jaren hebben deelnemers van het NAR een persoonlijk overzicht ontvangen over o.a. autistische kenmerken, sensorische prikkelverwerking, bijzondere interesses en tevredenheid op verschillende levensdomeinen.

NB: Onze vragenlijsten zijn ontoereikend voor het definitief vaststellen van een conditie of stoornis als autismespectrumstoornis, fybromalgie of misofonie. Wij koppelen alleen uw relatieve scores terug. Dit betekent dat uw scores alleen iets zeggen over u in vergelijking tot andere deelnemers van het NAR. Uw score is dus nooit een diagnose. Mocht u zich op basis van het persoonlijk overzicht zorgen maken dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts.

Voorbeeld van een persoonlijk overzicht van een volwassen man (18+):

Onderdeel van de NAR vragenlijst van 2016 waren vragen naar de tevredenheid op verschillende levensdomeinen. Op een schaal van 0 (slecht) tot 10 (heel goed), konden de deelnemers een cijfer geven per levensdomein. Dit cijfer geeft weer hoe tevreden iemand was op het moment van invullen van de vragenlijst. In het onderstaande voorbeeld van een persoonlijk overzicht worden de individuele scores van een deelnemer vergeleken met de gemiddelde scores van alle NAR-deelnemers en die van deelnemers met vergelijkbare leeftijd en vergelijkbaar geslacht. Deze scores worden weergegeven in een overzichtelijke grafiek:

Grafiek met een voorbeeld van een individuele terugkoppeling van een volwassen man. Drie lijnen geven de individuele score, gemiddelde score van alle NAR-deelnemers en de gemiddelde scores van alle volwassen mannen weer.

Elk jaar ontvangen deelnemers aan het NAR een online vragenlijst, waarin wij hen vragen om informatie over henzelf en hun leefsituatie te updaten. Daarnaast worden elk jaar aanvullende onderwerpen uitgevraagd. Welke onderwerpen dat zijn, varieert per meting. Hierdoor verschilt de inhoud van het persoonlijk overzicht per meting. In 2016 ontvingen deelnemers naast een persoonlijk overzicht over de tevredenheid op verschillende levensdomeinen ook een persoonlijk overzicht over sensorische prikkelverwerking en bijzondere interesses.

Voor NAR-deelnemers

Het persoonlijk overzicht kan nu ook als pdf-bestand opgeslagen worden. Door in de link met het persoonlijk overzicht op de knop ‘print’ te drukken en vervolgens bij het selecteren van een printer de optie ‘opslaan als pdf’ te kiezen, kan de terugkoppeling opgeslagen worden als een pdf-bestand.