Vrije UniversiteitHet Nederlands Autisme Register (NAR) is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van dit register is om de levensloop van mensen met autisme voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Door op grote schaal cijfermateriaal te verzamelen over de leefsituatie van mensen met autisme in Nederland, brengen we de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met autisme en hun levensloop in kaart. De data uit het NAR zijn waardevol voor onderzoek naar wat kan helpen om de ontwikkeling van mensen met autisme te stimuleren en hun levenskwaliteit te verbeteren.

In het register kunnen kinderen én volwassenen met autisme worden ingeschreven. De deelnemers worden gevolgd in de tijd, wat betekent dat ze ongeveer één keer per jaar een vragenlijst ontvangen. Per keer kan de deelnemer beslissen of hij/zij mee wil doen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen. Via deze website vindt u informatie over deelname en kunt u geïnformeerd blijven over onderzoek.

 


VU logoVrije Universiteit Amsterdam
 (FGB - VU)

 

 

 

 

Marlies van Wijngaarden, MSc

 

 

        ricarda

     Dr. Sander Begeer             Ricarda Weiland, MSc

     

    

 

 

 

           

Kawita Mataw, MSc

 

 

    

   Lisa Krijnen, MSc

 

 

 

 

 

       

 

                         

  Dr. Anke Scheeren                  Alex van der Jagt, MA           Daniëlle de Gooijer, MSc

 

 

                 

 Vincent van Loenen                     Myrthe Korf, MSc

 

                

Prof. Dr. J.M. Koot                    Dr. Tinca Polderman

 

 

 

VU logoNederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

 

          

 Maria Hibma, MSc                  Bernadette Wijnker-Holmes, MSc

 

 
 

 

 

Samenwerking

Organisaties

Personen

Subsidiegevers