Mensen met autisme zijn vaak over- of juist onder gevoelig voor zintuigelijke prikkels. Met een neurowetenschappelijke studie binnen het NAR proberen we beter te begrijpen hoe de hersenen van mensen met autisme zintuigelijke prikkels verwerken.

Voor dit project nodigen wij volwassen deelnemers van het NAR uit om naar onze labs op de Vrije Universiteit te Amsterdam te komen. Hier meten we hun hersenactiviteit terwijl zij naar plaatjes kijken of naar geluiden luisteren. Dit doen wij met elektro-encefalografie (EEG), een geheel gevaarloze en pijnloze manier om brein activiteit te meten.

 

 

Hoofdonderzoeker Sander Begeer en promovenda Ricarda Weiland tijdens een EEG meting van Sander’s hersenactiviteit.

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons bij dit project zouden willen helpen! 

Hierboven kunt u de status zien van het aantal deelnemers die al hebben meegedaan aan het project.

Heeft u al een uitnodiging ontvangen? Wij horen graag of u mee wilt doen!

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, bent tussen de 18 en 55 jaar, en wilt graag mee doen? Stuurt u ons een mail!