Wetenschappelijke publicaties NAR

Algemeen

Prikkelgevoeligheid

Wonen

Crosscultureel onderzoek

Diagnostiek

Welbevinden/Kwaliteit van leven

Seksualiteit en gender

Sekseverschillen

Migratieachtergrond

Overige wetenschappelijke publicaties NAR team

Pesten

Welbevinden/Kwaliteit van leven

Theory of Mind

Zelfpresentatie

Wederkerigheid

Sekseverschillen

Diagnostiek

Behandel effect

Emoties

Internet verslaving

Sociaal actieve versus passive autisten

Executieve functies

Opvoedingstress

Verbeeldend vermogen 

Migratie achtergrond

Relatietevredenheid

Autistische trekken bij ouders van autistische kinderen